Prodej

Prodej VRTACÍ TECHNIKY

Prodej VRTACÍ TECHNIKY, Královehradecký kraj

Popis podniku:


Prodejní záměr vrtací techniky včetně příslušenství

Důvod prodeje je vývoj naší firmy, která se začala směřovat k jinému druhu vrtání.

Vrtání studní a tepelných čerpadel probíhalo čtyři roky a poslední rok 2022 už tuto techniku včetně příslušenství téměř nevyužíváme. V letošním roce i přes velkou poptávku na zhotovení vrtů pro studny jsme realizovali pouze 10 studní. V naší lokalitě, kde působíme je velký nedostatek pracovní síly a já s kolegou, spolumajitelem, jsme nebyli za několik let schopni sehnat novou posádku k této vrtací technice, proto je technika nevyužita. Naše firma disponuje dvěma jinými vrtacími soupravami, se kterými realizujeme piloty.

Servis a opravy

Vzhledem k naší menší zámečnické dílně, která je strojně dobře vybavena, jsme si byli schopni dělat veškeré opravy sami a každý rok přes zimní měsíce jsme dělali všechny potřebné opravy i úpravy k zlepšení chodu.

2017-2018 - kompletní GO vrtačky:

Výměna hadic, oprava věže, oprava pojezdů, výměna náplní, přetěsnění pístnic, kompletní povrchová úprava. Investice přes 130 000,- Kč bez DPH.

2018 – výměna oleje v kompresoru.

2018 - výměna pneumatik na Tatře 815 za nové: investice 90 000,-Kč bez DPH.

2019 – oprava olejového čerpadla vrtačky:

V tomto roce nám odešlo vysokotlaké olejové čerpadlo (srdce vrtačky). Výměna za nové – investice 130 000,-Kč bez DPH.

2020 – výměna motoru v tatře 815:

Přes velký tlak na vrtání jsme při poruše motoru na Tatře 815 řešili opravu motoru výměnou za generálkovaný – investice 110 00,-Kč bez DPH.

2022 – oprava převodu z hydromotoru do rotační převodovky:

Prasklý aretační šroub na řazení rychlosti rotace, který zapříčinil poškození ozubeného hřídele. Ozubený hřídel jsme nakreslili a nechali vyrobit nový včetně cementace povrchu. Investice 35 000,-Kč bez DPH.

V tuto chvíli není na kompresoru potřeba žádných investic a oprav. Kompresor se bude blížit k výměně oleje, ale to je řádně evidováno dle Mth. Na vrtačce jsou potřeba udělat drobné opravy způsobené jejím provozem.


Soupis techniky a příslušenství k prodeji

Vrtací technika:

- Vrtačka Hutte HBR 202TF

- Kompresor Denyo DIS-1070XS

- Pumpa na injektáž

Příslušenství:

- Pažnice pro vrty na tepelné čerpadlo Ø150mm 2m – 16ks

(celkem:33,5m) 1,5m včetně pažnicové korunky – 1ks

- Pažnice pro vrty na studny Ø 220mm 2m – 7ks

(celkem:16,5m) 1,5m včetně pažnicové korunky – 1ks

1 m – 1ks

- Nastavovací tyče 2 m – 114ks

(celkem: 230,5m) 1,5m – 1ks

1 m – 1ks

- Preventr pro odvod vývrtu Ø 220mm 1ks + 5 m připojovací hadice – 1ks

- Preventr pro odvod vývrtu Ø 150mm 1ks + 3 m připojovací hadice – 1ks

- Hadice propojovací pro kompresor vč. Spojek 40 m – 2ks

(celkem: 160m) 20 m – 4ks

- Šnek s korunkou Ø 220mm 1,5m – 1ks

- Šnek s korunkou Ø 150mm 1,5m – 1ks

- Kladivo s korunkou Ø 191mm 1,5m – 1ks

- Kladivo s korunkou Ø 121mm 1,5m – 1ks

- Odvíječ hadic pro tepelná čerpadla 1ks

Výše vypsané příslušenství je vypsáno jako základní část, kompletní vybavení je v mnohem větším rozsahu. Neuváděl jsem potřebné přípravky vystrojování studní a jiné komponenty, které k prodeji budou součástí celku.

Dopravní technika:

- Tatra 815 s manipulační rukou HIAB

- Škoda Liaz – nosič kontejneru + náhradní kontejner

- Tandemový nákladní přívěs Schwarzmuller + hliníkové nájezdy

Na rozdíl od vrtací techniky a jejího příslušenství není podmínkou odkup jako celku. Jsme ochotni o jednotlivých nákladních vozech jednat, jestli budou součástí prodejního celku.

Spotřební materiál:

Pro vrtání jsme ochotni přidat jako bonus i drobný spotřební materiál. Například různé druhy bentonitu, studniční výstroj, zbývající výstroj pro inklinometrické vrty atd…


Zakázky a kontakty

Jsme ochotni při seriózním jednání předat rozpracované zakázky. Zakázky se týkají studní po východních Čechách. Většina jich je připravena hned pro vrtání a některé se úředně vyřizují k povolení vrtných prací.

Pokud by byl po prodeji zájem, můžeme kvůli naší zavedenosti na trhu předávat kontakty na potenciální zákazníky (každý měsíc řešíme mnoho poptávek).

Dle dohody můžeme nabídnout i několik kontaktů na hydrogeology, kteří řeší povolení vrtů a sami mají do roka několik zakázek na studny nebo vrty pro tepelná čerpadla.

Předvedení techniky v praxi

Vzhledem k potřebě dokončení několika vrtů, můžeme kompletní techniku ukázat v praxi. Realizovat musíme několik studní i vrtů pro tepelná čerpadla včetně injektáže.

Cena

O ceně jsme ochotni jednat. Představa o ceně je 3 500 000,-Kč bez DPH.


Lukáš Kočí

608 301 506

Tento inzerát je již neplatný.