Prodej
1394x

Wattmetry CZ

Wattmetry CZ, Středočeský kraj

Popis podniku:

Krátce o projektu:


Prodám funkční eshop s wattmetry na kolo, běh, hrudnímy pásy, GPS hidinkami a cyklocomutery světových značek.  E-shop je zavedené prestižní prestižní doméně wattmetry.cz již od roku 2014. Eshop je napojený na dodavatele a výrobce, což zaručuje dobré marže.


Roční obraty přes 1,5 milionu bez DPH s grassroot marketingem, lze jít o level výš díky online maketeting, sociálním mediím nebo expanzy do EU. Zde rád pomůžu.

Kombinovaná měsíční návštěvnost webu a eshopu je přes 10000 dle google analytics nebo jetpack.


Prodejní cena je velice zajímavá a zahrnuje všechny klienty, kontakty a obchodní strategii na přímé distributory a výrobce hlavně mimo CZ, dále pak know-how o asíjském a americkém trhu.


Další podrobnosti lze rádi zašleme e-mailem zájemcům z CZ i mimo naší republiku.  


Kdo jsme:

Společnost Wattmetry je na českém a slovenském trhu dobře známá díky cyklistické technice, konkrétně měřičům výkonu, a fitness elektronice. V České republice se jedná o vzácnou příležitost. Cílem společnosti Wattmetry bylo od prvopočátku rozvíjet a vyrábět vlastní značku a jsme připraveni přijmout partnery a investory, kteří by s námi tuto vizi sdíleli.


Jedná se o zajímavou příležitost, jak zvýšit penetraci nejen na českém a slovenském trhu v oblasti e-commerce, ale také v oblasti distribuce cyklistických a sportovních elektronických produktů mimo náš současný trh, s možností expanze do vývoje a výroby vlastních produktů. Společnost Wattmetry dosud pracovala především na bázi zakázek na "míru", kdy poskytovala kvalitní zákaznický servis se zakázkami na míru, jejichž cílem bylo splnit jedinečné a specifické požadavky našich zákazníků. Ještě větší potenciál pro růst však bude mít využití showroomu s výrobky drženými exkluzívně skladem v ČR.


Prodejní cena je velice zajímavá a zahrnuje všechny klienty, kontakty a obchodní strategii a strukturu firmy včetně know-how o asíjském a americkém trhu.


Další podrobnosti lze rádi zašleme zájemcům,  


ENGLISH DESCRIPTION:

Briefly about the project:


I am selling a functional e-shop with power meters for cycling, and running, heart rate monitors, GPS watches, and cycling computers of world brands. The e-shop is an established prestigious domain wattmetry.cz since 2014. The online store is connected to suppliers and manufacturers, which guarantees good margins. 


Annual turnover over 1,5 million CZK without VAT with grassroots marketing, can go a level higher thanks to online marketing, social media or expansion into the EU. Here I will be happy to help with that.


Combined monthly website and e-shop traffic is over 10000 according to Google Analytics or Jetpack.


The sales price is very interesting and includes all clients, contacts, and business strategies to direct distributors and manufacturers mainly outside CZ, as well as know-how about Asian and US markets.


Further details can be gladly sent by email to interested parties from CZ and outside our country.  


Who we are:

Wattmetry is well known in the Czech and Slovak markets for its cycling technology, precisely power meters, and fitness electronics. In the Czech Republic, this is a rare opportunity. Wattmetry's goal from the beginning was to develop and produce our brand and we are ready to accept partners and investors who would share this vision with us.


This is an exciting opportunity to increase our penetration not only in the Czech and Slovakian e-commerce markets but also in the distribution of cycling and sports electronic products outside of our current market, with the possibility of expanding into the development and manufacture of our products. Wattmetry has so far worked primarily on a 'bespoke' basis, providing quality customer service with bespoke orders designed to meet the unique and specific requirements of our customers. However, even greater growth potential will come from the use of a showroom with products held exclusively in stock in the country.


The selling price is exciting and includes all clients, contacts, and the business strategy and structure of the company including know-how about the Asian and American markets.


Further details can be gladly sent to interested parties.  

Prodejní cena
Neuvedeno
  • Kategorie:E-shopy
  • Typ: Prodej
  • Důvod prodeje: Změna podníkání
  • Rozloha: 0.00 m2
  • Aktivita: V provozu
  • Rok založení: 2014
  • Vybavení: Nabízeno bez vybavení
  • Fin . zatížení: V zisku
  • Webové stránky Zobrazit